Nieuws

MATTHEUS-PASSION in de Maartenskerk

EARLY WINTER CONCERT

Op zondag 27 november presenteerde het Vocaal Ensemble Hillegom (VEH) haar EarlyWinter Concert. Zo’n 180 dorpsgenoten waren door de druilerige regen naar de Maartenskerk getogen om getuige te zijn van dit optreden. Onder leiding van dirigent Marcel den Dulkbracht het Ensemble delen uit de Hohe Messe van Bach, delen uit de Messiah van Händel en een zestal liederen die een prelude vormden voor het kerstfeest. Ondersteund door twee fluitisten bracht het koor dit programma met verve, zodat na afloop van een welverdiend applaus kon worden genoten.

Vervolgens nam de voorzitter  van het VEH, Gerard Alders het woord. Daarin bedankte hij allereerst iedereen voor  hun aanwezigheid. Nadat hij ook een aantal mensen in zonnetje had gezet voor hun inzet in de voorbereiding, nodigde hij iedereen om 26 maart 2023 alvast in de agenda te zetten. Het koor brengt dan in de Maartenskerk de Matthäus Passion ten gehore.

Tot slot nodigde hij iedereen uit om met een drankje nog wat na te praten. Dat werd volop gedaan, waarna iedereen met een positief gevoel huiswaarts keerde.

BBEAB665-7D0B-4873-9268-3E04FD1BA0AC